OBECNÉ PODMÍNKY

 • Všechny ceny jsou udávané za 1 hodinu, pokud není výslovně uvedeno jinak.
 • Všechny ceny sportovišť jsou udávané se sazbou DPH 15%.
 • Dlouhodobé rezervace (vždy na celou sezónu dle jednotlivých sportů) jsou počítány včetně všech prázdnin a svátků (pouze 24.12.2018 se hraje do 14 hodin).
 • V rámci dlouhodobé rezervace má každý klient možnost vyjmout na začátku sezóny konkrétní termíny, o kterých předem ví, že je nebude moci odehrát.
 • Platbu za dlouhodobou rezervaci a tenisovou/badmintonovou/beach volejbalovou školu lze podomluvě s managerem areálu rozdělit na více plateb.
 • Členství lze platit buď ročně nebo čtvrtletně.

PRAVIDLA REZERVACÍ

Rezervace je možná buď online na webových stránkách [bude doplněno] nebo telefonicky na recepci areálu. Online rezervace můžete provádět pouze jako registrovaný uživatel. Registraci provedete na našich stránkách. Rezervaci můžete provádět pouze tehdy, pokud máte dostatečnou výši kreditu na svém klientském účtu. Výjimkou je nově registrovaný klient, který má povoleno provést jednu rezervaci, aniž by ji měl krytou finančními prostředky na klientském účtu.

Pro členy klubu lze přes on-line systém rezervovat aktivity 4 týdny dopředu, pro nečleny maximálně 2 týdny dopředu. Na některé aktivity není možné zadat rezervaci přes tento systém. Informace najdete v poznámkách u jednotlivých aktivit.

Po přihlášení do on-line rezervačního systému máte přehled nad všemi svými rezervacemi, které můžete spravovat, a případně si je přesunout na náhradní termíny. Zájemci o rezervace neváhejte!!!

Dlouhodobé rezervace řešte, prosím, přímo s managementem SPORTPARKU HIT. Požadavky na dlouhodobé rezervace se zasílají před danou sezónou na email rezervace@sportparkhit.cz, konkrétně do 9.9.2018 na zimní sezónu a do 10.3.2019 na letní sezónu. V rámci dlouhodobé rezervace máte možnost nahlásit konkrétní termín, který víte, že nebudete moci odehrát a my Vám jej nebudeme rezervovat, tudíž ani kalkulovat do celkové ceny. Vzhledem k velkému zájmu lidí o naše sportoviště Vás prosíme, abyste se při požadavcích na dlouhodobou rezervaci pokusili napsat co možná největší rozpětí termínů (dny i časy), abychom mohli vyhovět co největšímu počtu klientů.

Za nezrušenou, nebo pozdě zrušenou rezervaci (nejdéle do 18 hodin předcházejícího dne), bude požadována 100% úhrada ceny kurtu při další návštěvě, popřípadě bude částka stržena z kreditu uloženého na účtu klienta!

Náhradní termíny pronájmů kurtů lze vybrat v jakoukoliv neobsazenou hodinu v průběhu sezóny, případně se poskytují v termínech nabídnutých areálem SPORTPARK HIT, zpravidla vždy poslední týden letní či zimní sezóny.

KREDIT

 • Možnost dobití kreditu a využívání elektronické peněženky na úhradu veškerého zboží a služeb v našem areálu.
  • Zřízení kreditní karty 100,- Kč.
 • Při vložení minimální částky 2000,- Kč není účtován poplatek za zřízení kreditní karty.
 • Při vložení minimální částky 5000,- Kč má klient nárok na slevy.
  • Sleva 5% v restauraci RESTAURANT HIT.
  • Sleva 5% v obchodě na celý sortiment zboží a služeb (včetně půjčovného).
  • Sleva 5% na recepci na veškeré zboží (vyjma sportovišť, wellness a fitness).
  • Sleva platí vždy 6 měsíců od vložení minimální částky 5000,- Kč.
  • Při poklesu stavu kreditu pod 500,- Kč se sleva ruší.